Privacy Policy Studio Bis

Wie zijn wij

Studio Bis, www.studiobis.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Bis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Projectadres (indien dit een ander adres is)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • Functietitel

Studio Bis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • Behandelen van uw project, werk, dossier zoals contractueel in een opdrachtbevestiging en/of offerte is vastgelegd.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Afhandelen en verwerken van uw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Bis gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een collega of medewerker van Studio Bis) tussen zit. 

Cookies

Studio Bis maakt uitsluitend gebruikt van wettelijke cookies die nodig vereist zijn. Studio Bis maakt geen gebruik van technische of andere functionele cookies voor marketingdoeleinden.

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Bis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot in inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studiobis.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studio Bis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw data?

Studio Bis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden verzameld tot maximaal 20 jaar nadat een werkopdracht is afgerond. Deze bewaartermijn is vastgelegd op basis van de maximale looptijd van (mogelijk af te sluiten) verzekerde garantie op gevelsystemen, waarvoor door ons kantoor uitgevoerde projectbeoordelingen onderdeel van het technisch dossier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Bis neemt de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met ons via info@studiobis.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Bis deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.